Online
PRAWO

Zastrzeżenie numeru PESEL – zmiany w Prawie bankowym i ustawie o kredycie konsumenckim

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 25.07.2024 09:00
Data zakończenia: 25.07.2024 10:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się rachunkami bankowymi, procesem kredytowym lub opracowywaniem regulacji bankowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Dzięki szkoleniu dowiesz się:
– na czym polega zgłoszenie zastrzeżenia do RZNP
– na jakich zasadach udostępnia się dane z RZNP
– jakie obowiązki ciążą na banku w związku z zastrzeżeniem numeru PESEL na gruncie przepisów Prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o usługach płatniczych
– o skutkach związanych z brakiem weryfikacji przez bank zastrzeżenia numeru PESEL
– czy możliwa jest wypłata gotówkowa z rachunku klienta w przypadku zastrzeżenia jego numeru PESEL
– jakie działania może podjąć bank w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP
– na jakich zasadach następuje przetwarzanie danych kredytowych klienta w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL
– w jakich sytuacjach bank jest zwolniony z obowiązku weryfikacji zastrzeżeń w RZNP

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Informacje ogólne
1.1 Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL (RZNP)
2.1 Zasady i tryb udostępniania danych z RZNP
2.2 Zasady i tryb zastrzegania i cofania zastrzeżenia numeru PESEL

2. Zmiany w Prawie bankowym
2.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
2.2 Wypłata gotówkowa w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL
2.3 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
2.4 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP
2.5 Przetwarzanie danych kredytowych w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL

3. Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim
3.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
3.2 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
3.3 Wyłączenia
3.4 Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
3.5 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP

4. Zmiany w ustawie o usługach płatniczych
4.1 Obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem lub zmianą umowy
4.2 Skutki braku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
4.3 Sposób weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL
4.4 Niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZNP

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia