Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

TRANSAKCJA OKAZJONALNA – do 1000 euro i powyżej 1000 euro – podstawy prawne, ustawowe obowiązki, problemy z ich realizacją wynikające z Ustawy o ppp i ft oraz Rozporządzenia 2015/847

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 21.08.2024 11:00
Data zakończenia: 21.08.2024 12:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy Banku, którzy realizują transakcje okazjonalne, ich przełożeni i osoby odpowiedzialne za proces ppp i ft.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych, mile widziana znajomość Ustawy.

Cel

1. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę konieczną do prawidłowej identyfikacji transakcji okazjonalnej.
2. Szkolenie zapozna uczestników z obowiązkami nałożonymi przez Ustawę, które zrealizować należy w trakcie wykonywania transakcji okazjonalnej.
3. Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę niezbędną do identyfikacji zagrożeń związanych z realizacją transakcji okazjonalnej.
4. Szkolenie zabezpieczy bank przed karami administracyjnymi za nieprawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa podczas realizacji transakcji okazjonalnych.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program

1. Dlaczego musimy znać Rozporządzenie 2015/847 podczas realizacji transakcji?
2. Podstawy prawne transakcji okazjonalnej.
3. Obowiązki banku podczas realizacji transakcji do 1000 euro i niebezpieczeństwa z tym związane (przykłady).
4. Transakcja powyżej 1000 euro – kiedy bank jest w stanie ją przeprowadzić, a kiedy nie ma możliwości jej realizacji (przykłady).
5. Analiza transakcji okazjonalnych.
6. Zagrożenia karami za nieprawidłowe stosowanie przepisów podczas realizacji transakcji okazjonalnych wynikające z art. 147 i 148 Ustawy.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia