Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018r. w procesie kredytowym NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 25.09.2024 09:00
Data zakończenia: 25.09.2024 11:00
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy banku zajmujący się pozyskaniem klienta kredytowego i zajmujący się obsługą kredytu, koordynatorzy ppp i ft

Wymagania

Brak wymagań wstępnych, podstawowe szkolenie z zakresu ppp i ft.

Cel

Szkolenie zapewni uczestnikom:
– wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych w temacie ppp i ft przez pracowników wydziału/departamentu kredytów;
– znajomość technik „prania” z wykorzystaniem kredytu;
– wiedzę, jak unikać klientów, którzy nie wzbudzają zaufania pracownika wydziału/departamentu kredytów;

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2h.

Program

1. Obowiązki ustawowe w ppp i ft a proces kredytowy.
2. Przestępstwo kredytowe, a ppp i ft.
3. Środki bezpieczeństwa finansowego w procesie kredytowym (identyfikacja i weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, ocena ryzyka „pralniowego”, monitoring klienta, analiza transakcji, środki bezpieczeństwa zwykłe, uproszczone, wzmożone).
4. Branże zagrożone rozwojem „szarej strefy”, których przedstawiciele mogą poszukiwać pomocy finansowej w postaci uzyskania kredytu spłacanego nielegalnymi przychodami.
5. Ryzyko finansowania terroryzmu przy pomocy kredytów i pożyczek.
6. Techniki prania wartości majątkowych przy pomocy kredytów:
1) kredyt fikcyjny,
2) zabezpieczenie na wartościach majątkowych pochodzących z przestępstwa;
3) refinansowanie środkami pochodzącymi z przestępstwa;
4) umowy leasingowe i faktoringowe;
5) niedofakturowanie, nad fakturowanie;
6) zakup upadających przedsiębiorstw;
7) klauzule odszkodowania kontraktowego zawarte w umowach kredytowych;
8) nadpłata kredytu;
9) spłata kredytu przed terminem;
10) niezrozumiały wybór banku kredytującego;
11) spółka spv – zagrożenia AML;
12) klient bez historii biznesowej;
13) kupowanie spółek z pozytywną historią kredytową;
14) spółki fikcyjne, fasadowe;
15) mieszanie dochodów legalnych i nielegalnych klienta kredytowego.
7. Archiwizacja dokumentów kredytowych wg ustawy o ppp i ft.
8. Współpraca wydziału/departamentu kredytów z wydziałem obsługi klienta.
9. Zawiadomienia do GIIF z obszaru kredytowego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia