Online
RYZYKA BANKOWE

Ryzyko operacyjne w banku – szkolenie okresowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 05.09.2024 09:00
Data zakończenia: 05.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich Pracowników Banku, Kadry Zarządzającej oraz Zarządu Banku.

Wymagania

Program podstawowy / średniozaawansowany
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich, którzy zarówno posiadają doświadczenie jak i zaczynają pracę w banku.

Cel

Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji wszystkich Pracowników Banku w obszarze ryzyka operacyjnego, co stanowi spełnienie wymagań Rekomendacji M KNF, zgodnie z którą za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku odpowiedzialność ponoszą wszyscy Pracownicy. Prawidłowa identyfikacji zdarzeń ryzyka operacyjnego, raportowanie, sposób ich ewidencji i wyceny w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego (RIRO) oraz określenie udziału Pracowników w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym to elementy okresowego i obligatoryjnego szkolenia, którego celem jest ponoszenie kwalifikacji Pracowników banku spółdzielczego.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. Definicja ryzyka operacyjnego. Ryzyko operacyjnego na mapie ryzyka bankowego
2. Specyfika ryzyka operacyjnego
3. Klasyfikacja i przykłady zdarzeń ryzyka operacyjnego
4. Baza zdarzeń operacyjnych (RIRO):
a. cel tworzenia RIRO
b. typy zdarzeń operacyjnych
c. próg zbierania danych
d. opis zadarzeń w RIRO
e. wycena zdarzeń w RIRO
5. Kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego (KRI). Rola Pracowników w definiowaniu, monitorowaniu i raportowaniu KRI
6. Samoocena ryzyka operacyjnego. Rola Pracowników w samoocenie.
7. Stress testy dla ryzyka operacyjnego. Rola Pracowników w definiowaniu scenariuszy stress testów oraz propozycjach zarządczych
8. Outsourcing w banku.
9. Podsumowanie. Rola Pracowników banku w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym
10. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia