Online
STRATEGIA, ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Przegląd Polityki bancassurance

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 17.06.2024 09:00
Data zakończenia: 17.06.2024 12:15
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego sprzedaż ubezpieczeń w Banku, IOD, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Wymagania

Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat sprzedaży ubezpieczeń.

Cel

Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie weryfikacji szeroko rozumianych zasad zarządzania ryzykiem związanym ze sprzedażą ubezpieczeń, w tym ryzykiem bancassurance wraz z weryfikacją Polityki zarządzania ryzykiem bancassurance, z uwzględnieniem znowelizowanej Rekomendacji U.

Korzyści

1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacji obszarów ryzyka związanego ze sprzedażą ubezpieczeń,
2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje na temat zapisów w regulacjach wewnętrznych związanych ze sprzedażą ubezpieczeń.
3. Uczestnik otrzyma przykłady procedur dostosowanych do aktualnych przepisów zewnętrznych:
a. Politykę zarządzania ryzykiem bancassurance,
b. Notatkę z przeglądu ww. Polityki,
c. Wzór informacji zarządczej dla Zarządu z obszaru Bancassurance,
d. Notatkę IOD w sprawie rozpoczęcia przetwarzania danych w ramach sprzedaży ubezpieczeń (ocena uprzednia),
e. Notatkę z wprowadzenia nowego produktu / nowej usługi – sprzedaż ubezpieczeń.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem bancassurance,
2. Definicja bancassurance – czy każda sprzedaż ubezpieczeń to bancassurance?,
3. Podział zadań w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
4. Zadania Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem bancassurance,
5. Zadania Komitetu Audytu,
6. Polityka rachunkowości w obszarze bancassurance,
7. Niezależna ocena ryzyka bancassurance,
8. Interakcja ryzyka bancassurance z pozostałymi rodzajami ryzyka,
9. Wpływ ryzyka bancassurance na ryzyko kredytowe – przykład analizy,
10. Ocena firm ubezpieczeniowych,
11. Analiza efektywności sprzedaży ubezpieczeń,
12. System informacji zarządczej w ramach sprzedaży ubezpieczeń,
13. Kontrola w procesie zarządzania ryzykiem bancassurance – ubezpieczenia jako dodatkowy mechanizm kontroli wewnętrznej,
14. Omówienie istotnych zmian w Polityce zarządzaniu ryzykiem Bancassurance, w związku z planowanymi zmianami w Rekomendacji U.
15. Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia