Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Ochrona danych osobowych a wymagania Rekomendacji D KNF z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa NOWOŚĆ

Zapisz się
Data rozpoczęcia: 01.07.2024 09:00
Data zakończenia: 01.07.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Inspektorzy ochrony danych, pracownicy komórek kontroli wewnętrznej i zgodności, pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji i systemów.

Wymagania

Podstawowa znajomość wymagań przepisów RODO i Rekomendacji D KNF.

Cel

Celem szkolenia jest przekazania uczestnikom wiedzy w zakresie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu wymagań nałożonych na Banku przez Rekomendację D dotyczącą bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę jak łącznie realizować wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które wynikają z przepisów RODO z wymaganiami Rekomendacji D dotyczącej bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Omówione zostaną też podstawowe elementy związane z cyberbezpieczeństwem.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

1. „RODO” – omówienie wymagań w zakresie środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych
2. Rekomendacja D – omówienie wymagań związanych z bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
a. Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych
b. Zarządzanie jakością danych
c. Zarządzanie uprawnieniami
d. Zarządzanie ciągłością działania
3. Bezpieczeństwo fizyczne a ochrona danych osobowych
4. Omówienie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i budowaniem świadomości użytkowników.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia