Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) – warsztaty

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 28.06.2024 09:00
Data zakończenia: 28.06.2024 12:15
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do Inspektorów Ochrony Danych, pracowników odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji, pracowników komórek odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, dzięki którym będą posiadali wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych w Banku zgodnie z wymaganiami RODO oraz standardami w zakresie przeprowadzania takiej oceny. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów, uczestnicy otrzymają szablon procedury przeprowadzania oceny skutków oraz formularze umożliwiające przeprowadzenie DPIA.

Program

1. Wymagania prawne w zakresie przeprowadzania oceny skutków zgodnie z art. 35 RODO
2. Kiedy należy przeprowadzić ocenę skutków ? Omówienie wykazu operacji przetwarzania, które wymagają obligatoryjnej oceny na podstawie wytycznych PUODO.
3. Omówienie elementów składowych DPIA.
4. Omówienie na wybranym przykładzie procesu przeprowadzania oceny skutków.
5. Rola Inspektora Ochrony Danych w przeprowadzaniu DPIA.
6. Wytyczne i dobre praktyki w zakresie oceny skutków: ISO 29134 oraz wytyczne grupy roboczej art. 29.
7. Raport z przeprowadzonej oceny skutków oraz monitorowanie wykonanych ocen.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia