Online
OBSłUGA KASOWO - SKARBCOWA

Kurs kasjera złotowo-walutowego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 09.09.2024 09:00
Data zakończenia: 09.09.2024 15:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo-skarbcowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą znać:
– cechy wspólne znaków pieniężnych wszystkich walut
– rodzaje i techniki fałszerstw znaków pieniężnych,
– techniki zabezpieczania banknotów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych emisji.
Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą umieć posługiwać się dostępnymi metodami rozpoznawania falsyfikatów znaków pieniężnych za pomocą przyrządów oraz bez nich.
Uczestnikom zostaną również odświeżone zasady postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów oraz postępowania z banknotami zniszczonymi.

Korzyści

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do realizacji pełnionej funkcji.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 90 min.

Program

I. Odpowiedzialność służbowa i materialna kasjera – zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi.
– Kodeks Pracy –Dział V Odpowiedzialność materialna pracowników
– Odpowiedzialność kasjera (oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności)
– Wspólna odpowiedzialność materialna

II. Zagadnienia bankowo-kasowe, w tym elementy prawa bankowego i dewizowego.
– Zasady przy wykonywaniu czynności kasowo-skarbcowych
– Zakres czynności kasowo-skarbcowych
– Prawo bankowe
– Elementy Prawa Dewizowego
– Zarządzenie Prezesa NBP sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki
– Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
– Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
– Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

III. Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych
1. Charakterystyka oryginalnych znaków pieniężnych – szata graficzna, symbolika, metody i cechy identyfikacji, rodzaje występujących zabezpieczeń, wspólne cechy banknotów
a) banknoty i monety PLN
b) banknoty EUR, USD, CHF, GBP,
c) ćwiczenia online obrazujące zachowanie wszystkich walut w podejściach oceny autentyczności: dotknij, zobacz pod światło, zobacz pod kątem w materiałach filmowych z komentarzem i dyskusją
2. Współczesne sposoby zabezpieczania znaków pieniężnych przed fałszerstwem
– Zabezpieczenia papieru ( znak wodny, pasek zabezpieczający, włókna, konfetti, siatki egalitowe, rodzaje papieru banknotowego)
– techniki druku (druk offsetowy, druk stalorytniczy, druk typograficzny)
– zabezpieczenia optyczne (recto-verso, efekt kątowy, sucha pieczęć, perforacja)
– rozwiązania graficzne (offsetowy układ liniowy, układ liniowy reliefowy, druk irysowy, zabezpieczenia antykseryczne i antyskanowe, mikrodruk)
– specjalne rozwiązania graficzne (foliogram, hologram, kinegram, motion, farby specjalne: metalizowana, opalizująca, zmienna optycznie, SPARK)
– zabezpieczenia utajone (światło UV, podczerwień, zabezpieczenia magnetyczne)

3. Rodzaje falsyfikatów, sposoby fałszerstw
– fałszywe znaki pieniężne (techniki tradycyjne – kserografia, offset, techniki cyfrowe – obróbka komputerowa, druk laserowy, techniki stalorytnicze)
– sfałszowane znaki pieniężne ( przerabianie, nadruk, dorysowanie na bazie banknotów oryginalnych)
– sposoby imitacji zabezpieczeń stosowane przez fałszerzy
– stosowane metody identyfikacji falsyfikatów przez kasjera
– ćwiczenia praktyczne z falsyfikatami – porównanie oryginałów i falsyfikatów

4. Porównanie banknotów oryginalnych i fałszywych z wykorzystaniem materiałów filmowych
– ćwiczenia na filmach porównujących oryginały i falsyfikaty

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia