Online
ZARZąDZANIE

Kompetencje zadaniowe Zarządu, odpowiedzialność pracownika i dobre praktyki zarządzania ryzykiem ESG w BS

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 11.09.2024 09:00
Data zakończenia: 11.09.2024 12:15
Cena: 299.00 netto zł/os.

Cel

Celem szkolenia jest dostosowanie Banku Spółdzielczego (w ramach modelu trzech linii obronny) do obowiązków regulacyjnych i operacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem ESG. Istotne jest zwrócenie uwagi na zalecenia KNF w zakresie dostosowywania poziomu dojrzałości banku do wytycznych EBA 2020/30/06 w zakresie zarządzania ryzykiem (mapa dobrych praktyk zarządzania ryzykiem wg. stanu na 30.06.2024 r – zalecane jest żeby taka mapa była w każdym banku). Szkolenie wyjaśnia znaczenie aktywów zielonych, taksonomiczności portfela na poczet przyszłych ujawnień wskaźników zrównoważonego rozwoju. W ramach szkolenia zostanie też omówiony temat greenwashingu w praktyce banku.

Program

1. Zalecenia KNF wynikające z korespondencji do BS (jak to wszystko poukładać od A do Z ?)
2. Dobre praktyk zarządzania ryzykami ESG zg. z UKNF Pismo z dnia 10.05.2023 r. (znak: DBS-DBSZ5.7111.35.2023.BD) – budowa arkusza dla BS – aktualizacja na 30.06.2024
3. Jak działa Taksonomia , krok po kroku
– budowa wskaźnika GAR od A do Z
– ujawnienia taksonomiczne (działalność gospodarcza oraz konsument EKZH)
– ustalenie apetytu na aktywa zielone i wpis do Strategii biznesowej
4. Regulacje z zakresu ryzyka ESG (zasady zarządzania ryzykiem kredytowy, polityka kredytowa, zasady kredytów zrównoważonych środowiskowo)
5. Greenwashing

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia