Online
RYZYKA BANKOWE

ESG w ryzyku kredytowym cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 22.08.2024 08:30
Data zakończenia: 23.08.2024 08:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Adresatami kursu są osoby, zajmujące się oceną i monitorowaniem ryzyka transakcji kredytowej w banku spółdzielczym.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

1. Poznasz ryzyko ESG: jego czynniki, zależności i wpływ na ocenę w ryzyku kredytowym.
2. Będziesz potrafić uwzględnić ryzyko ESG w regulacjach bankowych.

Korzyści

1. Dowiesz się czym jest ESG,
2. Będziesz umiał/umiała uwzględnić czynniki ESG w ocenie i przeglądzie ekspozycji kredytowych,
3. Odpowiesz na pytania w zakresie ESG (np. zamieszczonych w arkuszach BION).

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

1. Definicja ESG
2. Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów
3. ESG w BION
4. Rola Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie ESG
5. Identyfikacja, akceptacja a monitorowanie ESG
6. ESG w ocenie zdolności kredytowej
7. Ryzyko klimatyczne w ocenie zabezpieczenia hipotecznego
8. ESG w procesie przeglądu ekspozycji kredytowych (wpływ na klasyfikację i czynniki SWO)
9. ESG w monitorowaniu portfelowym
10. Wytyczne UKNF w zakresie ESG
11. Analiza przypadków

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia