Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M - Zasady realizacji testów warunków skrajnych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników Banku odpowiedzialnych za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzanie ciągłością działania, IT w zakresie planów awaryjnych.

Cel:

Celem Kursu jest rozwój kompetencji uczestników, które umożliwią prawidłowe opracowanie w Banku Planów Ciągłości Działania i Planów Awaryjnych w ramach spełnienia wymagań KNF w zakresie zarządzania ciągłością działania w Banku Spółdzielczym.

Szkolenie jest elementem całościowego kursu zarządzania ciągłością działania w Banku, który składa się z 3 tematów. Uczestnik może wybrać pojedyncze szkolenia omawiające poszczególne etapy zarządzania ciągłością działania w Banku lub skorzystać z pełnego kursu.

Korzyści:

Uczestnicy kursu otrzymają informacje w zakresie zasad opracowywania Planów Ciągłości Działania dla biznesu oraz Planów Awaryjnych dla systemów w Banku zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF.

Program:

1. Cel Planów ciągłości działania i Planów awaryjnych
2. Odpowiedzialność w procesie zarządzania ciągłością działania
3. Zakres wzorcowego Planu ciągłości działania w Banku
4. Omówienie głównych punktów niezbędnych w Planach Ciągłości działania/Planach Awaryjnych
5. Dobre praktyki w zakresie Planów Ciągłości Działania/Planów Awaryjnych

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 23.04.2020 12:00
  • Data zakończenia: 23.04.2020
  • Wykładowca: Romańczuk Dariusz
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 50.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line

Uczestnictwo w sesji on-line wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: tutaj.

W celu upewniania się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają poprawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest tutaj.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem sesji on-line. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo i ewentualnie telefonicznie.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M - Zasady realizacji testów warunków skrajnych

Data: 23.04.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M - Zasady realizacji testów warunków skrajnych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×