Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do Zarządów Banków Spółdzielczych, pracowników odpowiedzialnych za obszar IT, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganymi PSD2 i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Uczestnicy będą posiadali wiedzę, jak zdarzenia związane z PSD2 ujmować w ramach szacowania ryzyka operacyjnego w Banku.

Korzyści:

Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami PSD2 oraz rekomendacji KNF dotyczących bezpieczeństwa transakcji płatniczych w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku.
Szkolenie będzie ukierunkowane przede wszystkim na omówieniu zmian dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych.

Metodyka:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji i ćwiczeń.

Program:

1. Omówienie wymagań PSD2 i rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych
2. Szacowanie zagrożeń bezpieczeństwa transakcji płatniczych
3. Postanowienia ogólne
4. Identyfikacja ryzyka (zagrożeń)
5. Szacowanie ryzyka
6. Ocena prawdopodobieństwa
7. Ocena skutków zagrożeń
8. Ograniczanie ryzyka (mechanizmy kontrolne)
9. Ocena poziomu ryzyka
10. Akceptowalny poziom ryzyka
11. Metody postępowania z ryzykiem
12. Monitoring i raportowanie

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 17.04.2020
  • Data zakończenia: 17.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 450.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 520.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych

Data: 17.04.2020

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze bezpieczeństwa transakcji płatniczych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×