Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, tzw. „szyte na miarę”, są doskonałym rozwiązaniem dla banków (firm) chcących przeszkolić większą grupę pracowników w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Ta forma szkoleń daje możliwość dopasowania zarówno zakresu merytorycznego, jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb klientów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu omówienia i dostosowania szkoleń do Państwa indywidualnych potrzeb. Wskazane programy mogą być dowolnie modyfikowane poprzez dodanie nowych elementów, usuwanie istniejących, czy też łączenie modułów z kilku programów.

Wykaz szkoleń zamkniętych

Nazwa
Partner
Miejsce
Mistrz sprzedaży – program rozwoju kompetencji pracowników obsługi klienta
siedziba banku lub inne
Motywownie pracowników banku – czyli system nagród/ wzmocnień i kar/ sankcji w procesie zarządzania
siedziba banku lub inne
Motywuj się! Trening automotywacji
siedziba banku lub inne
Mowa stroju
siedziba banku lub inne
Multiregulacje SGB – depozyty, rachunki, karty, bankowość elektroniczna
siedziba banku lub inne
Negocjowanie w ujęciu taktyk, komunikacji i trudnych sytuacji
siedziba banku lub inne
Obsługa klienta pocztowego – Microsoft Office Outlook
siedziba banku lub inne
Ocena wniosków o kredyty gospodarcze – warsztaty kredytowe na bazie Podręcznika kredytowego
siedziba banku lub inne
Ocena wniosków o kredyty rolnicze
siedziba banku lub inne
Oferta szkoleń dla członków Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych
siedziba banku lub inne
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×