Warunki i zasady obsługi kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR w powiązaniu ze zmianami rejestrowanymi w systemie WEB SI-OKP PK

Szkolenie - tylko dla banków SGB

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej obsługujących kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, zarówno w zakresie umów kredytowych, jak i systemu SI-OKP PK.

Wymagania:

Znajomość tematyki kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w tym zasad sporządzania sprawozdawczości w systemie SI-OKP.

Cel:

Szczegółowe omówienie warunków obsługi kredytu preferencyjnego wynikających z zasad ARiMR oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym realizowanych w systemie SI-OKP PK, wynikających wystąpienia określonych okoliczności podczas obsługi.

Korzyści:

Pozyskanie wiedzy z zakresu warunków obsługi kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania, w tym wpływu zaistniałych okoliczności na możliwość dalszego stosowania dopłat, bądź obowiązku zwrotu pozyskanych. Zdobycie informacji dotyczących sprawozdawczości, jaką należy przekazać do ARiMR, w przypadku wystąpienia określonych sytuacji wpływających na obsługę kredytu, w tym także zmian i dokumentów rejestrowanych w systemie SI-OKP PK.

Metodyka:

Wykład połączony z przykładami oraz dyskusją.

Program:

1.Warunki stosowania dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów:
- udzielonych do 30 kwietnia 2007 r.,
- udzielonych w okresie od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2014 r.
- udzielanych od 2015 r.
2.Zmiany w umowie kredytu występujące w okresie realizacji inwestycji i rozliczenia kredytu:
- zmniejszenie kwoty kredytu,
- zmiana przeznaczenia kredytu,
- zmiana struktury finansowania inwestycji,
- nieudokumentowanie poniesionych wydatków finansowanych kredytem,
- nieudokumentowanie wniesienia środków własnych,
- wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
- zmiana sposobu rozliczania kredytu - przejście kredytobiorcy na VAT,
- brak realizacji planu inwestycji lub uruchomienia działalności.
3.Zmiany w umowie kredytu dotyczące harmonogramu spłat, w tym ułatwienia w obsłudze kredytu:
- prolongata,
- wydłużenie okresu kredytowania,
- zawieszenie spłaty rat kredytu.
4.Konsekwencje przeniesienia posiadania kredytowanego mienia (sprzedaż, wydzierżawienie, w tym pod elektrownie wiatrowe, darowizna itp.)
5.Inne zmiany dotyczące działalności finansowanej kredytem:
- zaprzestanie prowadzenia działalności
- zmiana kierunku produkcji,
- zmiana przeznaczenia kredytowanego mienia,
- zmiana przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych.
6.Przejęcie długu oraz śmierć kredytobiorcy.
7.Przypadki skutkujące zaprzestaniem stosowania pomocy.
8.Przypadki skutkujące zwrotem pomocy.
9.Zmiany kończące obsługę kredytu:
- spłacenie,
- wykorzystanie maksymalnej kwoty dopłat,
- wypowiedzenie.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 16.09.2019
  • Data zakończenia: 16.09.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 270.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 330.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Warunki i zasady obsługi kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR w powiązaniu ze zmianami rejestrowanymi w systemie WEB SI-OKP PK

Data: 16.09.2019

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Warunki i zasady obsługi kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR w powiązaniu ze zmianami rejestrowanymi w systemie WEB SI-OKP PK

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×