Ryzyko koncentracji

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem
2. Pracownicy departamentu ryzyka kredytowego
3. Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego
4. Osoby zajmujące się procesem ICAAP
1. Członkowie Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem
2. Pracownicy departamentu ryzyka kredytowego
3. Pracownicy departamentu audytu wewnętrznego
4. Osoby zajmujące się procesem ICAAP

Wymagania:

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji

Cel:

1. Przybliżyć uczestnikom proces zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Wskazać obszary stanowiące wyzwanie oraz możliwe rozwiązania w tych obszarach
3. Przedstawić możliwe podejścia do procesu testów warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji i procesu kalkulacji wymogów kapitałowych
1. Uzyskanie wiedzy o procesie zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Poznanie praktycznych rozwiązań w procesie zarządzania ryzykiem koncentracji

Korzyści:

1. Uzyskanie wiedzy o procesie zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Poznanie praktycznych rozwiązań w procesie zarządzania ryzykiem koncentracji

Metodyka:

1. Wykład
2. Prezentacja przykładów do wykorzystania w Banku
3. Odpowiedzi na wątpliwości uczestników przez wykładowcę po szkoleniu

Program:

1. Ryzyko koncentracji - wprowadzenie
• definicja ryzyka koncentracji
• rodzaje koncentracji
• ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
2. Wytyczne nadzorcze do ryzyka koncentracji
• wymogi KNF
• wytyczne EBA - możliwe zastosowanie
• Rekomendacja C - wyzwania
3. Miary koncentracji
• przykładowe miary koncentracji
• interpretacja miar
• wykorzystanie miar koncentracji w zarządzaniu ryzykiem
4. Analizy portfela pod kątem koncentracji
• przekroje analizy
5. Testy Warunków Skrajnych dla ryzyka koncentracji
• przykładowe scenariusze
• proces budowy scenariuszy
6. Limity koncentracji
• możliwe sposoby wyznaczania
• zarządzanie limitami
7. Zarządzanie ryzykiem koncentracji
• najlepsze praktyki
• kapitał ekonomiczny dla ryzyka koncentracji
• raportowanie zarządcze - możliwe podejścia
• podsumowanie

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 23.09.2019
  • Data zakończenia: 23.09.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 500.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 580.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ryzyko koncentracji

Data: 23.09.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Ryzyko koncentracji

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×