Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Analiza finansowa klienta instytucjonalnego Kredyty 20.02.2020 Poznań
Split Payment w codziennych rozliczeniach banku Rachunkowość 20.02.2020 Poznań
Kontrola wewnętrzna w Banku w 2020 roku - część 2 z 2 Audyt, kontrola wewnętrzna 20.02.2020 Warszawa
Rejestr oraz matryca ryzyka braku zgodności Ryzyka 21.02.2020 Tczew
Proces ICAAP w banku Kredyty 21.02.2020 Tczew
System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych Audyt, kontrola wewnętrzna 21.02.2020 Poznań
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ogólnobankowe 21.02.2020 Poznań
Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka Kredyty 21.02.2020 Poznań
Zmiany dotyczące płynności. Nowy NSFR i zmiany w LCR – w oparciu o rozporządzenie UE 2019/876 Rachunkowość 21.02.2020 Warszawa
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności bankowych. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.\n\n Prawo 21.02.2020 Lututów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×