Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Prawo
rosnąco
Poznań
Sądowe i egzekucyjne dochodzenie wierzytelności bankowych. Duża nowelizacja procedury cywilnej i regulacji dotyczących kosztów sądowych. Zmiany w upadłości konsumenckiej.\n\n Prawo 04.03.2020 Poznań
Spółki handlowe w praktyce banków, zasady zawierania umów i ustanawiania zabezpieczeń na majątku spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej Prawo 19.03.2020 Poznań
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Prawo 20.03.2020 Poznań
Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego (obowiązek ustawowy udziału w szkoleniu połączony z egzaminem) Prawo 23.03.2020 Poznań
Przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym, nowe wymogi dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w banku – analiza przepisów ustawy Prawo 31.03.2020 Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×