Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Poznań
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - poziom I Ogólnobankowe 05.06.2020 Poznań
Rachunkowość kreatywna i jej wpływ na ocenę sytuacji finansowej Kredyty 08.06.2020 - 09.06.2020 Poznań
Zmiany prawne mające wpływ na działalność banków Prawo 08.06.2020 Poznań
Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1469) . Prawo 08.06.2020 - 09.06.2020 Poznań
Kompleksowe szkolenie związane z udzielaniem kredytu hipotecznego - szkolenie okresowe Prawo 09.06.2020 Poznań
Badanie podmiotów powiązanych z kredytobiorcą i ich wpływu na sytuację ekonomiczno – finansową kredytobiorcy oraz ryzyko jego kredytowania Kredyty 09.06.2020 Poznań
Restrukturyzacja: możliwości restrukturyzacji klientów trudnych w praktyce Kredyty 15.06.2020 Poznań
Samoocena ryzyka operacyjnego w praktyce – zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M KNF Ryzyka 15.06.2020 Poznań
Najczęstsze nieprawidłowości występujące w bankach – wykorzystanie decyzji PUODO w praktyce IOD Ogólnobankowe 17.06.2020 Poznań
Nowa Rekomendacja S – zmiany podejścia w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Kredyty 19.06.2020 Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×