Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej - poziom podstawowy Kredyty 28.10.2019 Poznań
Badanie rentowności produktów bankowych Produkty 28.10.2019 Poznań
FINREP wybrane zagadnienia – warsztaty Rachunkowość 28.10.2019 Tczew
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw Prawo 28.10.2019 - 29.10.2019 Tczew
TWS ryzyko kredytowe Ryzyka 28.10.2019 Bydgoszcz
Matryca funkcji kontroli zgodnie z wymaganiami Rekomendacji H –praktyczne podejście Audyt, kontrola wewnętrzna 28.10.2019 Warszawa
Działalność depozytowa w banku Produkty 28.10.2019 Lututów
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Ogólnobankowe 28.10.2019 Warszawa
Pit w 2019 roku Rachunkowość 29.10.2019 Tczew
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków Kredyty 29.10.2019 - 30.10.2019 Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×