Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Praktyczne aspekty wdrożenia zmiany ustawy EUROFATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw) w Bankach Spółdzielczych Kredyty 25.10.2019 Warszawa
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO OD PODSTAW - Moduł III - Pomiar i szacownie ryzyka operacyjnego oraz ryzyka braku zgodności Ryzyka 25.10.2019 Poznań
Warsztaty z zakresu analizy wycen nieruchomości, danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu Kredyty 25.10.2019 Poznań
Banki spółdzielcze i banki zrzeszające w systemie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy - zasady współpracy z organem nadzoru, GIIF oraz z organami ścigania w toku czynności informacyjnych, analitycznych, kontrolnych, analitycznych, procesowych Audyt, kontrola wewnętrzna 25.10.2019 Poznań
Ocena ryzyka kredytowego z wykorzystaniem modeli scoringowych w banku spółdzielczym – warsztaty praktyczne Ryzyka 25.10.2019 Poznań
Akademia Monitoringu Kredytowego - Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w procesie monitorowania. Zjazd 4 Kredyty 25.10.2019 Warszawa
Kredyt konsumencki - reguły bezpieczeństwa prawnego banku w kontraktowaniu z konsumentem Prawo 25.10.2019 Warszawa
Procesy obsługi klienta w zakresie kart i usług bankowości elektronicznej – na bazie nowych regulacji w ramach umowy ramowej. Zmiany w ofercie produktowej – nowe usługi płatnicze i mobilne. PSD2 w regulacjach Produkty 25.10.2019 Lututów
AKADEMIA RYZYKA BANKOWEGO OD PODSTAW - Moduł II - Zarządzanie ryzykiem kredytowym (RK) - w tym koncentracji, DEK i EKZH Ryzyka 26.10.2019 Poznań
Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych rachunkowość pełna i uproszczona Kredyty 26.10.2019 Warszawa
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×