Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Prawo
rosnąco
Miejsce
Windykacja należności kredytowych ze szczególnym uwzględnieniem windykacji bez udziału organów sądowych z jednoczesnym przedstawieniem kierunków działania Banku w zakresie przyspieszenia procesu sądowego. Prawo 12.05.2020 Bydgoszcz
Zasady dostosowania wzorców umownych dotyczących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do wymogów Kodeksu cywilnego w zakresie klauzul niedozwolonych - warsztaty Prawo 12.05.2020 Poznań
Zasady prowadzenia rachunków z uwzględnieniem rachunków VAT, rodzinnych i podstawowych Prawo 13.05.2020 Lututów
Księgi wieczyste i hipoteka - przewodnik dla bankowca Prawo 13.05.2020 Poznań
Zasady dostosowania wzorców umownych dotyczących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do wymogów Kodeksu cywilnego w zakresie klauzul niedozwolonych - warsztaty Prawo 19.05.2020 Warszawa
Udział Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w procesie zatwierdzania sprawozdania finansowego za rok 2019 z uwzględnieniem Rekomendacji „L” oraz „Dobrych Praktyk” przyjętych przez KNF w dniu 24.12.2019 r. Prawo 21.05.2020 Warszawa
Zasady dostosowania wzorców umownych dotyczących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do wymogów Kodeksu cywilnego w zakresie klauzul niedozwolonych - warsztaty Prawo 22.05.2020 Lututów
Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego oraz zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Prawo 25.05.2020 Warszawa
Zasady prowadzenia rachunków z uwzględnieniem rachunków VAT, rodzinnych i podstawowych Prawo 26.05.2020 Warszawa
Egzekucja z nieruchomości Prawo 26.05.2020 Warszawa
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×