Szkolenia otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych, skierowanych do osób chcących nabyć lub rozwijać swoje umiejętności z wybranych zagadnień. Proponujemy szeroki wachlarz programów, przygotowanych z myślą o naszych klientach i ich aktualnych potrzebach. Przygotowane propozycje dotyczą szkoleń w naszych Oddziałach oraz punktach szkoleniowych.

Wykaz szkoleń otwartych

Temat
Kategoria
rosnąco
Miejsce
Zmiany w działalności depozytowej w roku 2020 – split payment 2, konsumeryzacja, obsługa osób z niepełnosprawnościami Produkty 24.01.2020 Poznań
Rachunkowość dla księgowych i kandydatów na głównych księgowych - zjazd 1 z 3. Poziom zaawansowany\n Rachunkowość 24.01.2020 - 25.01.2020 Poznań
Restrukturyzacja profil podstawowy Kredyty 24.01.2020 Warszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszych zmian w Ustawie oraz wyników inspekcji organów nadzorczych Ogólnobankowe 24.01.2020 Warszawa
Analiza ryzyka RODO w banku spółdzielczym Ogólnobankowe 24.01.2020 Lututów
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku – podstawy teoretyczne i analiza podstawowej dokumentacji dotyczącej nieruchomości Kredyty 25.01.2020 Tczew
Nowe kierunki windykacji należności kredytowych z uwzględnieniem zmian w kpc oraz w zakresie upadłości konsumenckiej a także wynikających z Wytycznych EBA obowiązujących od 1.07.2019 r. Prawo 27.01.2020 Tczew
Sprawozdawczość i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska Ogólnobankowe 27.01.2020 Poznań
Rejestr oraz matryca ryzyka braku zgodności Ryzyka 27.01.2020 Poznań
Funkcja kontroli w banku spółdzielczym Audyt, kontrola wewnętrzna 27.01.2020 Poznań
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×