Niebezpieczne zmiany w VAT - Obowiązkowy VAT Split Payment oraz biała lista podatników od września 2019 r. - jak przygotować się na nadchodzące niebezpieczne zmiany, aby uniknąć dotkliwych kar.

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, pracowników działów księgowych, podatkowych         i finansowych, dyrektorów finansowych, a także innych pracowników Banków zainteresowanych praktycznymi aspektami zmian w VAT.

Cel:

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego związanego z dynamicznymi zmianami            w obszarze podatku od towarów i usług, w tym w szczególności kwestii praktycznych związanych          z wprowadzeniem mechanizmu tzw. Podzielonej płatności (Split Payment) oraz pozostałych zmian istotnych dla branży finansowej, które wejdą w życie od 1 września 2019 r.

Metodyka:

Zajęcia w formie wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną z możliwością bieżącego zadawania pytań i w miarę możliwości rozwiązywania problemów uczestników

Program:

I.           Zmiany planowane od 1 września 2019:
· Podzielona płatność - ryzyka i problemy
1. Od kiedy i w jakim zakresie będzie obowiązkowa
2. Jakie branże zostaną objęte obowiązkiem stosowania
3. Kary za niestosowanie
4. Dodatkowe obowiązki nałożone na podatników
5. VAT Split Payment a sektor bankowy
6. VAT Split Payment a wybrane produkty bankowe
7. Podzielona płatność - zasady stosowania
· Nowy Rejestr podatników VAT czynny
1. Biała lista kont
2. Kto i kiedy będzie musiał korzystać z listy
3. Kary za niezastosowanie się do ww. zasad

II.          Inne planowane zmiany w 2019 i 2020 r.
1. Zmiany zasad dot. WDT oraz WNT wynikających z Dyrektywy VAT
2. Stawki VAT 2019
3. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli
4. Zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT
5. Zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów
6. Możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR
7. Obowiązek wystawiania faktur jedynie do paragonów zawierających numer NIP nabywcy

III.         Przypomnienie zmian, które weszły w życie w 2019 r.
1. Kasy fiskalne online 2019-2023
2. Zmiany w VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r.
3. Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych
4. Brak obowiązku uzasadnienia zwrotu VAT
5. Obowiązek stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 12.08.2019
  • Data zakończenia: 12.08.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 550.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Niebezpieczne zmiany w VAT - Obowiązkowy VAT Split Payment oraz biała lista podatników od września 2019 r. - jak przygotować się na nadchodzące niebezpieczne zmiany, aby uniknąć dotkliwych kar.

Data: 12.08.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Niebezpieczne zmiany w VAT - Obowiązkowy VAT Split Payment oraz biała lista podatników od września 2019 r. - jak przygotować się na nadchodzące niebezpieczne zmiany, aby uniknąć dotkliwych kar.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×