Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wymagania:

Nie ma określonych wymagań wstępnych. Do rozpoczęcia kursu nie jest również potrzebna wiedza z obszaru AML/CFT.

Cel:

Uczestnik otrzyma podstawową wiedzę w zakresie nadchodzących zmian jak
i obowiązków w obszarze AML. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.

Korzyści:

IV Dyrektywa AML nałożyła na Banki szereg nowych obowiązków, głównie za sprawą nowej Ustawy AML, które zaimplementowała jej zapisy. Na tym jednak nie zaprzestano prac nad regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kolejno V i VI Dyrektywa AML, doprecyzują szereg uprzednio omawianych pojęć. W europejskich aktach prawnych znalazło się również sporo miejsca na zdefiniowanie nowych zagadnień, a co wiąże się
z nowymi obowiązkowymi. Najważniejszą korzyścią jest przekazanie usystematyzowanej i skomentowanej zbiorczej informacji na temat nadchodzących zmian w obszarze AML.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

· Wprowadzenie
· Przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z:
o V Dyrektywy AML
o VI Dyrektywy AML
o Nowego Projektu Ustawy AML
· Terminy
· Obowiązki dla Banków Spółdzielczych
· Szanse i zagrożenia

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 24.08.2020 12:00
  • Data zakończenia: 24.08.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 65.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub faksem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Data: 24.08.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×