Matryca funkcji kontroli w 2020 r.

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

1. Członkowie Zarządu
2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

Wymagania:

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie kontroli wewnętrznej w banku
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cel:

1. Wskazać podstawowe zadania i zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli w Banku
2. Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie matrycy funkcji kontroli i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
3. Umieć rozpoznać i ocenić potrzebę zmian w zakresie matrycy funkcji kontroli
w 2020 r i wykorzystać to w planowaniu kontroli, planowaniu działań

Korzyści:

1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

W trakcie szkolenia otrzymujecie Państwo:

1. Przykładowa matryca funkcji kontroli Opracowana na podstawie: 1) Rozp. MF w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej  2) Rekomendacji H KNF 3) Innych przepisów

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. System kontroli wewnętrznej i jego zadania w Banku
2. Procesy wewnętrzne Banku i ich powiązanie z celami SKW
3. Mechanizmy kontrolne
1) Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
2) Szczegółowe cele kontroli wewnętrznej wg. Rekomendacji H
2) Mechanizmy kontrolne i ich rodzaje wg. Rozp. MRiF i Rek. H
4. Identyfikacja i udokumentowanie procesów istotnych
5. Model III linii obrony, jak ulokować komórki organizacyjne w liniach
6. Procesowe podejście do testowania - zasady testowania
7. Matryca funkcji kontroli
1) Powiązanie procesów istotnych z celami kontroli wewnętrznej
2) Powiązanie celów systemu kontroli z odpowiednimi mechanizmami kontrolnymi w danym procesie wewnętrznym
3) Rodzaje czynności kontroli (monitorowania), weryfikacja bieżąca, testy i ich rodzaje
4) Testy II linii obrony - m.in. komórki ds. ryzyka, testy compliance, testy IOD.
5) Dokumentowanie i przegląd mechanizmów kontrolnych
7. Typowe błędy i problemy związane z procesami istotnymi i matrycą

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 16.07.2020 13:00
  • Data zakończenia: 16.07.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 99.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub faksem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Matryca funkcji kontroli w 2020 r.

Data: 16.07.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Matryca funkcji kontroli w 2020 r.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×