Kurs kasjera złotowego

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane dla przyszłych i obecnych pracowników banków, sklepów
i instytucji, które wymagają znajomości zagadnień związanych ze znakami pieniężnymi denominowanymi w polskich złotych z naciskiem na aspekt autentyczności.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na profesjonalną realizację procesów związanych z gotówką, w tym:
1. Sprawnie policzy gotówkę,
2. Rozpozna fałszywe znaki pieniężne,
3. Zastosuje zasady wymiany zużytych i zniszczonych znaków pieniężnych,
4. Zidentyfikuje ryzyka związane z wybranymi czynnościami i transakcjami gotówkowymi,
5. Zidentyfikuje autentyczność banknotów mimo śladów ich zużycia,
6. Scharakteryzuje techniki produkcji banknotów autentycznych.

Korzyści:

Korzyści:
1. Ograniczenie kolejek przy kasie i sprawna obsługa klienta,
2. Więcej czasu na sprzedaż produktów bankowych,
3. Unikanie błędów związanych z transakcjami gotówkowymi,
4. Zapobieganie i ograniczenie strat finansowych banku,
5. Dbałość o wizerunek banku - brak kłopotów klienta spowodowanych wypłatą fałszywego banknotu.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na praktyczność sytuacji, z którymi spotkać się może w pracy uczestnik szkolenia.
Wykorzystywane studia przypadków i warsztaty z banknotami pozwalają doświadczyć różnice w wyglądzie znaków pieniężnych autentycznych i fałszywych. Trener wykorzystuje fotografie oraz z filmy pokazujące szczegóły wyglądu banknotów autentycznych i falsyfikatów. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, w tym instrukcję sposobu rozpoznawania autentyczności i płytę CD.

Program:

1. Podstawowe techniki ręcznego liczenia banknotów.
2. Produkcja banknotów autentycznych – produkcja papieru, techniki drukarskie
i zabezpieczenia banknotów.
3. Typowe i nietypowe zużywanie się zabezpieczeń banknotów autentycznych.
4. Falsyfikaty: rodzaje falsyfikatów, wybrane zabezpieczenia na banknotach
i monetach autentycznych i fałszywych – porównanie szczególnych fragmentów, charakterystyczne cechy identyfikujące falsyfikaty, instrukcja sposobu badania banknotu podejrzanego i monety podejrzanej.
5. Banknoty zniszczone – postępowanie na podstawie Zarządzenia NBP.
6. Ryzyka operacyjne – wybrane przykłady w realizacji czynności kasowo-skarbcowych

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 18.04.2020
  • Data zakończenia: 18.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 349.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 420.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kurs kasjera złotowego

Data: 18.04.2020

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kurs kasjera złotowego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×