Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania - zasady udzielania oraz obsługi kredytów z linii RR, Z, K02

Szkolenie - tylko dla banków SGB

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej obsługujących kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania.

Wymagania:

Znajomość tematyki kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania.

Cel:

Pozyskanie wiedzy z zakresu warunków udzielania oraz obsługi kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania z linii RR, Z oraz K02. Omówienie skutków wystąpienia podczas obsługi kredytu określonych okoliczności wpływających na możliwość stosowania dopłat oraz konieczność ewentualnego zwrotu dopłat.

Korzyści:

Ugruntowanie posiadanej lub pozyskanie nowej wiedzy z zakresu udzielania oraz obsługi kredytów z dopłatami do oprocentowania z wybranych linii kredytowych. Pozyskanie wyjaśnień oraz interpretacji przepisów dotyczących zasad udzielania oraz obsługi kredytów preferencyjnych wynikających z dodatkowych stanowisk wydawanych przez ARiMR.

Metodyka:

Wykład połączony z przykładami oraz dyskusją.

Program:

1. Podstawy prawne udzielania kredytów preferencyjnych.
2. Omówienie zasad udzielania kredytów z linii RR, w tym:
 cel i przeznaczenie kredytu ( w tym zasady określania kodu działalności do kredytu - przykłady),
 wysokość kredytu i wkład własny,
 wysokość oprocentowania oraz wysokość pomocy,
 okres kredytowania i karencji,
 pozostałe warunki udzielenia kredytu.
3. Omówienie zasad udzielania kredytów z linii Z, w tym:
 cel i przeznaczenie kredytu (w tym omówienie ograniczeń w udzielaniu kredytu wynikających z przeznaczenia gruntów oraz ustanowionej służebności),
 wysokość kredytu (w tym zasada ustalania kwoty kredytu z uwzględnieniem cen GUS – przykład wyliczenia) i wkład własny,
 wysokość oprocentowania oraz wysokość pomocy (w tym ograniczenia będące skutkiem limitu pomocy de minimis),
 okres kredytowania i karencji,
 obowiązki banku w zakresie pomocy de minimis (omówienie zasad sporządzania informacji przekazywanej do ARiMR).
4. Omówienie zasady udzielania kredytów z linii K02, w tym:
 cel i przeznaczenie kredytu,
 podstawa udzielania kredytu (nowy wzór protokołu oszacowania strat),
 wysokość kredytu i wkład własny,
 wysokość oprocentowania oraz wysokość pomocy,
 okres kredytowania i karencji,
 pozostałe warunki udzielenia kredytu (w tym obowiązki banku związane z pomocą de minimis).
5. Obsługa kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w szczególności:
 konsekwencje dotyczące przeniesienia posiadania mienia finansowanego kredytem,
 konsekwencje w zakresie zmian w działalności finansowanej kredytem:
• zaprzestania prowadzenia działalności,
• zmiany kierunku produkcji,
• zmiany przeznaczenia kredytowanego mienia,
• zmiany przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych,
• skutki braku udokumentowania środków kredytowych oraz własnych,
 zmiany w harmonogramie spłat,
 przejęcie długu i śmierć kredytobiorcy,
 zakończenie obsługi kredytu.
6. Pytania i odpowiedzi.

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 28.08.2019
  • Data zakończenia: 28.08.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 399.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania - zasady udzielania oraz obsługi kredytów z linii RR, Z, K02

Data: 28.08.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania - zasady udzielania oraz obsługi kredytów z linii RR, Z, K02

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×