Jak rozmawiać z Klientem o płatnościach mobilnych (warsztaty sprzedażowe)?

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Warsztaty adresowane są do pracowników mających bezpośredni kontakt z Klientem Banku.

Wymagania:

Poziom podstawowy. Od uczestników wymagana jest znajomość oferty Banku w obszarze płatności mobilnych.

Cel:

Celem warsztatów jest wzmocnienie zaangażowania pracowników Banku Spółdzielczego
w prowadzenie rozmowy z Klientem w zakresie płatności mobilnych. Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na budowanie z Klientem Banku relacji opartych na rzetelnym doradztwie.

Po szkoleniu uczestnik:

1) wie, co to są płatności mobilne i jakie korzyści płyną z ich stosowania dla Klienta i Banku;
2) rozpoznaje istotne działania, jakie należy podjąć celem przekonania Klienta do współpracy w zakresie korzystania z płatności mobilnych;
3) potrafi zainspirować Klienta do korzystania z nowości technologicznych;
4) prezentuje Klientowi korzyści, argumentując w sposób pewny i przejrzysty;
5) inicjuje rozmowy z Klientami w zakresie ww. oferty Banku, używa wypracowanych na szkoleniu argumentów w tym zakresie;
6) porządkuje zagadnienia dotyczące doradczego procesu sprzedaży;
7) ma świadomość znaczenia doradczej roli pracownika Banku w kontakcie z Klientem.

Korzyści:


DLA UCZESTNIKA:
 zrozumie, jak ważne jest wykorzystywanie bezpośredniego kontaktu z Klientem celem prezentowania płatności mobilnych będących w ofercie Banku;
 podniesie skuteczność sprzedażową w obrębie ww. usług;
 wzmocni postawę zaangażowania nakierowaną na poszukiwanie rozwiązań;
 zadba o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa po stronie Klienta.

DLA ORGANIZACJI:
 koncentracja na sprzedaży usług w obszarze płatności mobilnych;
 wzrost atrakcyjności oferty prezentowanej Klientowi;
 optymalizacja czasu trwania procesu sprzedaży;
 wzrost motywacji wewnętrznej, dzięki oferowaniu Klientowi kompleksowych rozwiązań.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. W trakcie pracy zostaną wykorzystane m.in.:
 ćwiczenia symulacyjne - praca na konkretnych produktach, usługach Banku Spółdzielczego;
 scenki, odgrywanie ról – z naciskiem na praktyczność sytuacji;
 moderowana dyskusja i wymiana doświadczeń;
 mini-wykład i interaktywna prezentacja;

Program:

1. Doradcza rola pracownika Banku:
 proces sprzedaży i jego struktura;
2. Planowanie aktywności sprzedażowej Doradcy:
 źródła wiedzy o Kliencie Banku Spółdzielczego;
 znajomość oferty Banku - specyfika produktów kartowych i płatności mobilnych.
3. Prezentacja usług mobilnych będących w ofercie Banku (BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) Klientowi stałemu oraz potencjalnemu Klientowi B:
 zainteresowanie Klienta korzystaniem z nowości technologicznych – technika inspiracji;
 prezentowanie korzyści płatności mobilnych, dobór właściwej argumentacji;
 zaangażowanie Doradcy w rozmowę, rzetelność przekazu, dbałość o bezpieczeństwo Klienta.
4. Domknięcie rozmowy sprzedażowej:
 efektywne zakończenie prezentacji, technika zamknięcia próbnego;
 sposoby radzenia sobie z obawami i niezdecydowaniem Klienta.
5. Rozmowa sprzedażowa nastawiona na cel – trening umiejętności.

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 16.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 380.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 420.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Jak rozmawiać z Klientem o płatnościach mobilnych (warsztaty sprzedażowe)?

Data: 16.04.2020

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Jak rozmawiać z Klientem o płatnościach mobilnych (warsztaty sprzedażowe)?

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×