Jak rozmawiać z klientem o płatnościach mobilnych

Adresaci:

Warsztaty adresowane są do pracowników obsługi klienta.

Od uczestników wymagana jest znajomość oferty Banku w obszarze płatności mobilnych.

W ramach przygotowania do warsztatów zachęcamy do skorzystania ze znajdujących się w ofercie BODiE pigułek wiedzy.

Cel:

Celem warsztatów jest wzmocnienie zaangażowania pracowników Banku Spółdzielczego w prowadzenie rozmowy z Klientem w zakresie płatności mobilnych. Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na budowanie z Klientem banku relacji opartych na uczciwym doradztwie.

Po szkoleniu uczestnik:

➢ wie, co to są płatności mobilne i jakie korzyści płyną z ich stosowania dla Klienta i Banku;

➢ rozpoznaje istotne działania, jakie należy podjąć celem przekonania Klienta do współpracy w zakresie korzystania z płatności mobilnych;

➢ potrafi zainspirować Klienta do korzystania z nowości technologicznych;
➢ prezentuje Klientowi korzyści, argumentując w sposób pewny i przejrzysty;
➢ inicjuje rozmowy z Klientem w zakresie ww. oferty Banku, używa wypracowanych na szkoleniu argumentów w tym zakresie;
➢ porządkuje zagadnienia dotyczące doradczego procesu sprzedaży;
➢ ma świadomość znaczenia doradczej roli pracownika Banku w kontakcie z Klientem.

Korzyści:

Dla uczestnika:

➢ zrozumie, jak ważne jest wykorzystywanie bezpośredniego kontaktu z klientem celem prezentowania płatności mobilnych będących w ofercie Banku;
➢ podniesie skuteczność sprzedażową w obrębie ww. usług;
➢ wzmocni postawę zaangażowania nakierowaną na poszukiwanie rozwiązań;
➢ zadba o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa po stronie Klienta.

Dla organizacji:

➢ koncentracja na sprzedaży usług w obszarze płatności mobilnych;
➢ wzrost atrakcyjności oferty prezentowanej Klientowi;
➢ ujednolicenie działań w ww. zakresie w poszczególnych placówkach Banku;
➢ optymalizacja czasu trwania procesu sprzedaży;
➢ wzrost motywacji wewnętrznej, dzięki oferowaniu Klientowi kompleksowych rozwiązań.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów. W trakcie pracy zostaną wykorzystane m.in.:

➢ ćwiczenia symulacyjne – praca na konkretnych produktach, usługach Banku;
➢ scenki, odgrywanie ról – z naciskiem na praktyczność sytuacji;
➢ moderowana dyskusja i wymiana doświadczeń;
➢ mini-wykład i interaktywna prezentacja;
➢ opcjonalnie videotrening/ nagranie rozmów i analiza otrzymanego materiału.

Program:

1. Doradcza rola pracownika Banku:
a. proces sprzedaży i jego struktura;
2. Planowanie aktywności sprzedażowej Doradcy:
a. źródła wiedzy o Kliencie Banku Spółdzielczego;
b. znajomość oferty Banku – specyfika produktów kartowych
i płatności mobilnych.
3. Prezentacja usług mobilnych będących w ofercie Banku (BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) stałemu oraz potencjalnemu Klientowi BS:
a. zainteresowanie Klienta korzystaniem z nowości technologicznych – technika inspiracji;
b. prezentowanie korzyści płatności mobilnych, dobór właściwej argumentacji;
c.zaangażowanie Doradcy w rozmowę, rzetelność przekazu, dbałość o bezpieczeństwo Klienta
4. Domknięcie rozmowy sprzedażowej:
a. efektywne zakończenie prezentacji, technika zamknięcia próbnego;
b. sposoby radzenia sobie z obawami i niezdecydowaniem Klienta.
5. Rozmowa sprzedażowa nastawiona na cel – trening umiejętności.

  • Miejsce szkolenia: siedziba banku lub inne
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Jak rozmawiać z klientem o płatnościach mobilnych

Data:

Miejsce szkolenia: siedziba banku lub inne

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Jak rozmawiać z klientem o płatnościach mobilnych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×