Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja - warsztaty komputerowe

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się kredytowaniem gospodarstw domowych.

Wymagania:

Wykształcenie średnie.

Cel:

1. Poznanie metod oceny zdolności kredytowej gospodarstwa domowego/ osoby fizycznej.
2. Nabycie praktycznych umiejętności oceny i analizy ryzyka kredytowego.
3. Dostosowanie produktów kredytowych do profilu klienta.
4. Zastosowanie wymagań Rekomendacji S i T do procesu kredytowania.

Korzyści:

1. Poznanie metod oceny zdolności kredytowej gospodarstwa domowego.
2. Nabycie praktycznych umiejętności oceny i analizy ryzyka kredytowego gospodarstwa domowego.
3. Dostosowanie produktów kredytowych do profilu klienta.

Metodyka:

Szkolenie będzie prowadzone metodami: wykładu, ćwiczeń oraz warsztatów szkoleniowych. Dominującym sposobem będzie rozpatrywanie i dyskusja w grupach przykładów sytuacji finansowej gospodarstw utrzymujących z różnych źródeł dochodów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Program:

1. Strategie bankowe w zakresie kredytów dla ludności.
2. Charakterystyka produktów kredytowych dla ludności.
3. Różnice między kredytami i pożyczkami bankowymi.
4. Kredyty finansujące mieszkalnictwo.
5. Rodzaje klientów korzystających z kredytów dla gospodarstw domowych.
6. Metody oceny zdolności kredytowej:
6.1. Dochody wnioskodawcy
6.2. Koszty utrzymania rodziny.
6.3. Dotychczasowe zadłużenie.
6.4. Zdolność do obsługi zadłużenia.
6.5. Wskaźnik TDI.
6.6. Testy warunków skrajnych.
6.7. Sprawdzenie terminowości obsługi zadłużenia.
7. Warunki udzielenia kredytów i pożyczek.
7.1. Dostosowanie produktowe.
7.2. Formy spłaty i płacenia odsetek.
7.3. Oświadczenia przyjmowane od klientów.
8. Restrukturyzacja kredytów udzielonych.
9. Wykluczenia udzielenia kredytów.
10. Dobór prawnych form zabezpieczenia kredytu/pożyczki.
10.1. Wycena wartości zabezpieczenia.
10.2. Wskaźnik LtV.
11. Wymagania dokumentacyjne – załączniki do wniosku kredytowego.
12. Weryfikacja przedłożonych przez klienta dokumentów i oświadczeń.
13.Warunki wypowiedzenia umowy kredytu.
14. Przykłady i ćwiczenia.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 20.03.2019
  • Data zakończenia: 20.03.2019
  • Ceny dla banków spółdzielczych:
  • Cena: 450.00 zł/os.
  • Cena <12 uczestników: 490.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja - warsztaty komputerowe

Data: 20.03.2019

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja - warsztaty komputerowe

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×