Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak radzić sobie z konfliktami i wykorzystać ich pozytywny potencjał.

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

kadra zarządzająca

Wymagania:

nie ma

Cel:

Rozwijanie i doskonalenie kompetencji kierowniczych w zakresie:
- Umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
- Poznania procesów utrudniających podejmowanie racjonalnych decyzji oraz
  wpływających na dysfunkcje pracy zespołowej.
- Wykorzystania podstaw analizy transakcyjnej dla unikania rozwijania się konfliktów.
- Efektywnego wykorzystania sytuacji konfliktu (różnicy zdań) do kreatywnego
  rozwiązywania problemów.

Metodyka:

sesja on-line

Program:

1. Zasady skutecznej komunikacji w zespole.
- Budowanie pozytywnych relacji jako fundament porozumienia:
- Umiejętność oddzielania ludzi od problemu
- Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
- Bariery w komunikacji wewnętrznej i sposoby ich ograniczania.
Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej :
· Komunikaty typu „Ja” i „Ty”
· Koncentracja na problemie, nie na osobie
· Opis zamiast oceny
· Przestrzeganie dwustronności komunikacji
· Konkrety zamiast ogólnych opinii
· Komunikowanie się z postawy Dorosły - Dorosły jako podstawa do efektywnej współpracy w firmie.
2. Konflikt w zespole.
Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole:
· Pozytywne i negatywne konsekwencje powstania konfliktów
· Zachowywanie dystansu emocjonalnego w sytuacji konfliktu
· Rodzaje konfliktów i ich konsekwencje
· Etapy rozwoju konfliktu
· Etapy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 02.04.2020 12:00
  • Data zakończenia: 02.04.2020
  • Wykładowca: Podraska Maciej
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 50.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line

Uczestnictwo w sesji on-line wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: tutaj.

W celu upewniania się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają poprawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest tutaj.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem sesji on-line. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo i ewentualnie telefonicznie.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak radzić sobie z konfliktami i wykorzystać ich pozytywny potencjał.

Data: 02.04.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak radzić sobie z konfliktami i wykorzystać ich pozytywny potencjał.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×