E-szkolenie zrzeszeniowe: Działalność depozytowa w banku 2021 r. : Slim Vat 2 czyli nowelizacja Split Payment, prosta spółka akcyjna czyli nowy podmiot w kodeksie spółek handlowych, CIT estoński

Szkolenie - tylko dla banków SGB

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy zajmują się sprzedażą produktów depozytowych.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych. Szkolenie od podstaw.

Cel:

Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikowi wiedzy w zakresie już ogłoszonych w Dzienniku Ustaw oraz planowanych zmian ustawowych w 2021 r. zmian w przepisach prawa związanych z klientem instytucjonalnym. Estoński CIT nowy rachunek skierowany dla małych i średnich spółek kapitałowych.

Korzyści:

1. Minimalizacja ryzyka reklamacji klientów.
2. Uniknięcie ewentualnych kar.
3. Profesjonalność doradcy w rozmowie z klientem.
4. Ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłową obsługą produktów w oparciu o regulacje.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Program:

1. SPLIT PAYMENT a projekt SLIM VAT 2– mechanizm podzielonej płatności:
a. Split Payment 1
b. Split Payment 2
c. Nowelizacja ustawy SLIM VAT 2 – co nowego wnosi do praktyki bankowej, jakie kwestie reguluje i co one oznaczają w praktyce

2. Prosta spółka akcyjna
a. Podstawa prawna nowej formy prowadzenia działalności
b. Podstawowe wymogi dot. otwarcia
c. Zasady funkcjonowania
d. Jakie wymogi stawia przed bankami
3. Projekt ustawy dot. wprowadzenia CITu estońskiego – zarys planowanych zmian od 1 stycznia 2021r.
a. Co to jest CIT estoński
b. Kogo dotyczy
c. Podstawowe zasady

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 06.12.2021 09:00
  • Data zakończenia: 06.12.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 99.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-szkolenie zrzeszeniowe: Działalność depozytowa w banku 2021 r. : Slim Vat 2 czyli nowelizacja Split Payment, prosta spółka akcyjna czyli nowy podmiot w kodeksie spółek handlowych, CIT estoński

Data: 06.12.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (DzU 2018, poz. 1000).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-szkolenie zrzeszeniowe: Działalność depozytowa w banku 2021 r. : Slim Vat 2 czyli nowelizacja Split Payment, prosta spółka akcyjna czyli nowy podmiot w kodeksie spółek handlowych, CIT estoński

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×