Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów pracowniczych Prawo 08.06.2020 11:00
Upadłość konsumencka klienta Banku – Bank jako uczestnik postępowania Prawo 09.06.2020 09:00
Ryzyko braku zgodności w Banku Spółdzielczym w ujęciu praktycznym Ryzyka 09.06.2020 09:00
Matryca funkcji kontroli w ujęciu praktycznym Audyt, kontrola wewnętrzna 09.06.2020 12:00
Nietypowe wpisy w dziale III i IV księgi wieczystej Prawo 10.06.2020 09:00
Dane podlegające ochronie w Banku - omówienie tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych. Ogólnobankowe 15.06.2020 09:00
Ocena ryzyka bezpieczeństwa transakcji płatniczych Ryzyka 16.06.2020 09:00
7 najczęściej popełnianych błędów w egzekucji z rachunku bankowego Prawo 17.06.2020 09:00
Analiza dokumentacji finansowej kredytobiorcy Kredyty 19.06.2020 09:00
Ocena zabezpieczeń prawnych kredytów Kredyty 19.06.2020 12:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×