Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
Ocena wniosków małych gospodarstw rolnych Kredyty 24.08.2020 12:00
Zarządzanie ciągłością działania_Analiza BIA - Analiza krytyczności procesów Obszar strategii, organizacji i zarządzania 24.08.2020 12:00
Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Ogólnobankowe 24.08.2020 12:00
Zadania komórki ds. zgodności w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów – wg Metodyki BION w 2020 Ryzyka 25.08.2020 09:00
Wybrane zagadnienia z przepisów antykryzysowych dla MiŚ Przedsiębiorstw Kredyty 25.08.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymalizację procesów w banku spółdzielczym - część 2 Obszar strategii, organizacji i zarządzania 25.08.2020 09:00
Ocena sprawozdań finansowych na potrzeby analizy kredytowej Kredyty 25.08.2020 12:00
Polityka unikania konfliktów interesów w Banku Spółdzielczym - z uwzględnieniem procedur wzorcowych Zrzeszenia SGB Obszar strategii, organizacji i zarządzania 26.08.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka Kredyty 26.08.2020 09:00
Podstawy grafiki komputerowej, czyli zrobię sobie sam grafikę na media społecznościowe Marketing 26.08.2020 11:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×