Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
E-SZKOLENIE: Zmiany w działalności depozytowej w roku 2020 – split payment 2, nowelizacja White List i Split Payment, konsumeryzacja, rachunki uśpione Produkty 31.07.2020 09:00
Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony Ogólnobankowe 31.07.2020 12:00
E-SZKOLENIE: Ocena wniosków o kredyty gospodarcze – e-szkolenie podstawowe Kredyty 04.08.2020 09:00
Zasady realizacji testów warunków skrajnych jako element zarządzanie ryzykiem operacyjnym Ryzyka 04.08.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Skuteczna windykacja wierzytelności banku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19 Prawo 06.08.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Ocena zabezpieczeń prawnych kredytów Kredyty 07.08.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych w tym regulacji wynikających z tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19) Prawo 07.08.2020 09:00
Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi_Proces rekrutacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganiami RODO Ogólnobankowe 07.08.2020 13:00
E-SZKOLENIE: Ryzyko koncentracji Ryzyka 10.08.2020 09:00
Zarządzanie ciągłością działania_Opracowywanie Planów Ciągłości Działania i Planów Awaryjnych Obszar strategii, organizacji i zarządzania 10.08.2020 09:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×