Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
E-SZKOLENIE: Podatki w bankach spółdzielczych. Zmiany przepisów. Aktualne zagadnienia. Rachunkowość 27.07.2020 09:00
Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 27.07.2020 09:00
Ewidencja środków trwałych jako źródło informacji do analizy finansowej przedsiębiorstwa Kredyty 27.07.2020 12:00
E-SZKOLENIE: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego - część I i II Kredyty 28.07.2020 - 29.07.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ze zmianami obowiązującymi od 30.11.2019 r.) – szkolenie obligatoryjne - 2 x 90 min. Kredyty 28.07.2020 09:00
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Prawo 29.07.2020 09:00
Naruszenia ochrony danych osobowych Ogólnobankowe 29.07.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Upadłość konsumencka według zmienionych przepisów prawa upadłościowego. Konsumenckie postępowanie restrukturyzacyjne. Kredyty 29.07.2020 12:00
E-SZKOLENIE: Wybrane zagadnienia sprawozdawczości obowiązkowej w świetle rozporządzenia UE 2020/429 Rachunkowość 30.07.2020 09:00
Wycena papierów wartościowych Rachunkowość 31.07.2020 09:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×