Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
Aktualności IRF z rynków finansowych i ich wpływ na działalność banków spółdzielczych Obszar strategii, organizacji i zarządzania 13.07.2020 09:00
Hipoteka i weksel - szczegółowe zasady ustanawiania w/w zab.w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stosowane w sektorze bankowości spółdzielczej, przy współdziałaniu z sądem wieczystoksięgowym oraz w sprawach cywilnych i gosp. Prawo 13.07.2020 12:00
E-SZKOLENIE: Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT - zmiany od kwietnia/lipca 2020 r. Rachunkowość 14.07.2020 09:00
Akademia Skutecznej Windykacji - 9. Umowa o kredyt w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym Prawo 14.07.2020 09:00
Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców Kredyty 14.07.2020 12:00
Egzekucja z rachunku bankowego a COViD-19 Prawo 15.07.2020 09:00
E-SZKOLENIE: Rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w zakresie oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.12.2019 r. Kredyty 15.07.2020 09:00
Jak pomóc podwładnym poradzić sobie w przejściu przez zmiany? Zarządzanie 15.07.2020 14:00
Regulamin pracy – prawidłowe ustalenie organizacji i porządku w procesie pracy Prawo 16.07.2020 08:30
E-szkolenie. Wprowadzenie do analizy wniosków kredytowych. Część 1 Kredyty 16.07.2020 09:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×