Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
E-szkolenie Akademia Ryzyka Bankowego - 3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji (RKK) i inwestycji (RI) Ryzyka 01.06.2020 09:00
Zarządzanie i organizacja pracy zespołu z uwzględnieniem różnic w osobowości Ogólnobankowe 01.06.2020 09:00
Zgłoszenie wierzytelności w upadłości – jak przygotować zgłoszenie Prawo 01.06.2020 09:00
E-szkolenie. Akademia ryzyka bankowego - 4. Ryzyko walutowe (RR) i Ryzyko ogólne stóp procentowych w portfelu bankowym (RRKB) Ryzyka 01.06.2020 11:00
Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi - Naruszenia ochrony danych osobowych - omówienie incydentów na przykładach Ogólnobankowe 01.06.2020 12:00
E-szkolenie Euro-Fatca - procedury należytej staranności banku i zasady raportowania w czerwcu 2020 roku Prawo 02.06.2020 09:00
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych cz. 2 Prawo 02.06.2020 09:00
E-szkolenie Przegląd procedur bezpieczeństwa systemów IT (SSO SGB) zgodnie z wytycznymi EBA Obszar strategii, organizacji i zarządzania 03.06.2020 09:00
Możliwość polubownego rozstrzygania sporu z dłużnikiem Banku w przypadku niemożliwości przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub bezskuteczności restrukturyzacji Prawo 03.06.2020 09:00
Niezbędne działania banku, które powinny być podjęte w przypadku zgonu posiadacza rachunku, w tym przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (z udziałem zarządcy sukcesyjnego). Prawo 03.06.2020 11:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×