Inne

E-learning

COMPLIANCE

Szkolenia z tematyki Compliance stanowią odpowiedź na coraz bardziej skomplikowane relacje zachodzące pomiędzy wnętrzem organizacji, a jej interesariuszami. Wchodzenie we wzajemne relacje pomiędzy podmiotami, może w wielu wypadkach powodować konflikty interesów, czy brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozbudowana tematyka Compliance zbiera i systematyzuje te zagadnienia, w postaci 11 krótkich szkoleń omawiających w  kompletny sposób najważniejsze kwestie. 

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych i tworzone na przykładach dedykowanych dla tej grupy. Wśród szkoleń znaleźć można następujące tematy:

1) Podstawowe zagadnienia compliance w biznesie

2) Nieuczciwe praktyki rynkowe

3) Niezamówiona informacja handlowa w powiązaniu ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

4) Regulamin inwestowania przez podmioty powiązane w instrumenty finansowe. Konflikt interesów. Podarunki

5) MIFID w kontekście wymogów informacyjnych przy sprzedaży produktów, ocena odpowiedniości instrumentów dla klienta

6) Klauzule niedozwolone w umowach bankowych

7) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – kwestie ogólne

8) Przeciwdziałanie przestępstwom

9) Etyka w biznesie, kodeks etyczny postępowania

10) Mobbing

11) Dobre praktyki bancassurance

Szczególowy wykaz zagadnień z powyższych tematów można znaleźć w poniższym pliku:

Pobierz plik

JESTEM NOWY!

EDUKACYJNE PAKIETY WSPARCIA procesu adaptacji dla nowych pracowników banków spółdzielczych

Proponujemy Państwu Pakiet Wsparcia Procesu Adaptacji dla nowych pracowników Państwa banku, która ma na celu ustrukturyzowanie modelu wdrożenia nowego pracownika  oraz wzmocnienie procesu jego adaptacji w nowym środowisku pracy jakim jest Bank Spółdzielczy.

Co uzyskają Państwo poprzez udział w procesie wsparcia adaptacji nowych pracowników Banków Spółdzielczych SGB?

  • Wzrost efektywności w pracy
  • Możliwość zmotywowania pracownika do większego zaangażowania na nowym stanowisku pracy
  • Usystematyzowanie wiedzy w danym obszarze
  • Doskonalenie umiejętności zawodowych
  • Weryfikcję posiadanych kompetencji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aktywnego udziału w szkoleniach.

Oferta do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

 

E-testy

Usługa E-testy jest produktem oferowanym Bankom Spółdzielczym w ramach działu e-learningu. Polega ona na udostępnieniu bazy testów w postaci elektronicznych E-testów umieszczonych na platformie e-learningowej. Zostały one utworzone przez wykładowców i trenerów BODiE do prowadzonych przez nich szkoleń.

Aby mieć pewność, że spełni ona Państwa oczekiwania, udostępniliśmy nasz produkt w ramach okresu pilotażowego 27 Bankom Spółdzielczym, których 615 pracowników, wykonało ponad 1200 E-testów na platformie. Z zebranych doświadczeń wiemy, że wykorzystanie usługi E-testy pozwoli w lepszy sposób zarówno budować model kompetencyjny pracowników, jak i optymalizować wydatki związane z delegowaniem pracowników na szkolenia. Dodatkowo E-testy mogą stanowić sposób na ocenę wiedzy i umiejętności pracowników po zrealizowanych szkoleniach.

W ramach usługi umożliwiamy również tworzenie indywidualnych E-testów, pozwalających sprawdzić poziom znajomości nowych regulacji wewnętrznych, procedur, regulaminów itp. Baza naszych testów ulega ciągłemu powiększaniu, obecnie posiadamy już 75 E-testów zamieszczonych na platformie.

 

Szkolenia produktowe i sprzedażowe

Od 1 marca 2014 udostępniamy w ofercie szkoleń e-learningowych nowy pakiet. Przeznaczony jest dla osób, które bezpośrednio pracują lub rozpoczną pracę z klientem. W oferowanym nowym pakiecie szkoleń znajdą Państwo trzy szkolenia:

Rachunki bankowe i depozyty terminowe

Omówiony wachlarz rachunków bankowych i depozytów terminowych oferowanych przez banki spółdzielcze osobom fizycznym, w tym dla osób małoletnim, oraz firm i osób nie posiadających osobowości prawnej. Zasady otwierania, prowadzenia i zamykania poszczególnych rodzajów rachunków i depozytów. Szkolenie zawiera informację o niezbędnych dokumentach przy zakładaniu konta. Ze szkolenia uczestnik dowie się o czynnościach, które związane są z prowadzeniem rachunków bankowych takich jak udzielanie pełnomocnictwa czy zapis na wypadek śmierci. Poza tym w szkoleniu omówiono czynności z związane z egzekucją rachunku oraz zasady przyjmowania reklamacji.  

Karty płatnicze

Szkolenie zawiera informacje na temat wydawanych kart bankowych osobom fizycznym i firmom. Uczestnik dowie się kiedy przy wydaniu karty jest niezbędny rachunek bankowy. Dowie się o zasadach rozliczania transakcji kartą w kraju i za granicą. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił rozpoznawać rodzaje kart bankomatowych. Wskazać, które karty przeznaczone są dla osób fizycznych, a które dla osób prawnych.

Sprzedaż kart i rachunków bankowych

Ostatnie szkolenie w pakiecie zawiera informację w jaki sposób pracownik banku powinien przekazać informację na temat rachunków i kart klientowi. Szkolenie zawiera wiele ćwiczeń i gotowych rozwiązań jakie uczestnik szkolenia może wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Adresaci

Szkolenia przeznaczone dla osób, które pracują bezpośrednio z klientem i chcą pozyskać lub uzupełnić wiedzę na temat funkcjonujących w bankach spółdzielczych kart i rachunków bankowych oraz metod ich sprzedaży.

Metodyka

Szkolenia prowadzone są w postaci multimedialnej treści szkolenia e-learningowego umieszczonej na platformie e-learningowej. Szkolenie w angażujący uczestnika sposób przekazuje treść merytoryczną szkolenia, a umieszczony na końcu test pozwala na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.

Cena pakietu szkoleń 180,00 zł + VAT

Poszczególnych szkoleń 70,00 zł + VAT

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×