Inne

E-learning

COMPLIANCE

Szkolenia z tematyki Compliance stanowią odpowiedź na coraz bardziej skomplikowane relacje zachodzące pomiędzy wnętrzem organizacji, a jej interesariuszami. Wchodzenie we wzajemne relacje pomiędzy podmiotami, może w wielu wypadkach powodować konflikty interesów, czy brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozbudowana tematyka Compliance zbiera i systematyzuje te zagadnienia, w postaci 11 krótkich szkoleń omawiających w  kompletny sposób najważniejsze kwestie. 

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników Banków Spółdzielczych i tworzone na przykładach dedykowanych dla tej grupy. Wśród szkoleń znaleźć można następujące tematy:

1) Podstawowe zagadnienia compliance w biznesie

2) Nieuczciwe praktyki rynkowe

3) Niezamówiona informacja handlowa w powiązaniu ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

4) Regulamin inwestowania przez podmioty powiązane w instrumenty finansowe. Konflikt interesów. Podarunki

5) MIFID w kontekście wymogów informacyjnych przy sprzedaży produktów, ocena odpowiedniości instrumentów dla klienta

6) Klauzule niedozwolone w umowach bankowych

7) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – kwestie ogólne

8) Przeciwdziałanie przestępstwom

9) Etyka w biznesie, kodeks etyczny postępowania

10) Mobbing

11) Dobre praktyki bancassurance

 

 

 

JESTEM NOWY!

EDUKACYJNE PAKIETY WSPARCIA procesu adaptacji dla nowych pracowników banków spółdzielczych

Proponujemy Państwu Pakiet Wsparcia Procesu Adaptacji dla nowych pracowników Państwa banku, która ma na celu ustrukturyzowanie modelu wdrożenia nowego pracownika  oraz wzmocnienie procesu jego adaptacji w nowym środowisku pracy jakim jest Bank Spółdzielczy.

Co uzyskają Państwo poprzez udział w procesie wsparcia adaptacji nowych pracowników Banków Spółdzielczych SGB?

  • Ochrona danych osobowych
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Tajemnica bankowa
  • Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
  • Zdarzenia i straty, czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
  • Marketing w bankowości
  • Kształtowanie kultury etycznej w Banku.

Dodatkowo pracownik ma możliwość poznania korzeni bankowości spółdzielczej, oglądając filmik Historia bankowości. Uzupełnieniem procesu zdobywania wiedzy jest podręcznik „Przewodnik bankiera. Vademecum wiedzy dla bankowości”, który służy do samokształcenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i aktywnego udziału w szkoleniach.

Oferta do pobrania

 

E-testy

Usługa E-testy jest produktem oferowanym Bankom Spółdzielczym w ramach działu e-learningu. Polega ona na udostępnieniu bazy testów w postaci elektronicznych E-testów umieszczonych na platformie e-learningowej. Zostały one utworzone przez wykładowców i trenerów BODiE do prowadzonych przez nich szkoleń.

Aby mieć pewność, że spełni ona Państwa oczekiwania, udostępniliśmy nasz produkt w ramach okresu pilotażowego 27 Bankom Spółdzielczym, których 615 pracowników, wykonało ponad 1200 E-testów na platformie. Z zebranych doświadczeń wiemy, że wykorzystanie usługi E-testy pozwoli w lepszy sposób zarówno budować model kompetencyjny pracowników, jak i optymalizować wydatki związane z delegowaniem pracowników na szkolenia. Dodatkowo E-testy mogą stanowić sposób na ocenę wiedzy i umiejętności pracowników po zrealizowanych szkoleniach.

W ramach usługi umożliwiamy również tworzenie indywidualnych E-testów, pozwalających sprawdzić poziom znajomości nowych regulacji wewnętrznych, procedur, regulaminów itp. Baza naszych testów ulega ciągłemu powiększaniu, obecnie posiadamy już 75 E-testów zamieszczonych na platformie.

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×