ABC E-learningu

E-learning

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi rodzajami usług e-learningowych oraz niezbędnymi pojęciami, które przydadzą się podczas korzystania z nowoczesnych technologii edukacyjnych.

Aplikacja – program komputerowy działający stacjonarnie na danej jednostce lub działający on-line.

Blended learning lub B-learning – mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z formami zdalnego nauczania.

Czat – (z ang. chat) synchroniczna metoda komunikacji on-line pozwalająca na kontakt większej ilości osób poprzez wysyłanie w czasie rzeczywistym krótkich informacji poprzez przeglądarkę internetową.

E-learning – forma zdalnego nauczania z wykorzystaniem Internetu.

Internet – ogólnoświatowa sieć komputerowa oparta na protokole IP.

IT – (z ang. Information Technology), zagadnienia związane z szeroko rozumianą technologią informacyjną i informatyczną.

Jednostka lekcyjna – część materiału e-learningowego dotycząca jednego zagadnienia.

Kontent – (z ang. Content) zbiór materiałów stanowiących treść kursu.

Kurs e-learning – materiał dydaktyczny w formie wykładu, ćwiczeń, quizów, służący do zdobywania lub pogłębiania wiedzy.

Link, hiperlink – odnośnik po kliknięciu, którego użytkownik przenoszony jest w określone miejsce w Internecie, do edycji wiadomości e-mail bądź do określonego pliku.

Login – nazwa użytkownika, nadawany w celu identyfikacji użytkownika na platformie e-learningowej / seminarium on-line.

Logowanie – system weryfikacji czy dany użytkownik posiada uprawnienia do oglądania danych treści, dostępu do danej strony.

M-learning – nauczanie przy wykorzystaniu urządzeń takich jak tablety, smartfony.

Nauczanie synchroniczne – nauczanie w czasie rzeczywistym, np. wideokonferencja webiner.

Platforma – zarządza dostępem do kursów on-line, na które użytkownik zastał zapisany.

Przeglądarka internetowa – aplikacja komputerowa umożliwiająca przeglądanie stron sieci Internet.

Serwer – komputer przystosowany do udostępniania swoich zasobów w sieci np. udostępniania e-learningowych dla użytkowników.

Test e-learning – forma sprawdzenia wiedzy na odległość z wykorzystaniem Internetu.

Webinarium (sesje on-line) – formy prowadzenia seminarium na odległość w czasie rzeczywistym przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej przez Internet. 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×