E-KONFERENCJA: Komunikacja w sprzedaży

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Członkowie Zarządów
Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych
za pion handlowy, Pracowników pionu handlowego, liderów bankowości.

Wymagania:

brak

Cel:

Inspiracje oraz wiedza płynąca z praktyki i doświadczenia naszych prelegentów to połączenie, które sprawia, że nasza konferencja jest właśnie tym, co pozytywne przełoży się na Państwa komunikację i sukces zawodowy.

Metodyka:

Konferencja za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

Agenda E-KONFERENCJI
09:30 - 09:35
Otwarcie konferencji - przywitanie uczestników i informacje organizacyjne
dziennikarka ekonomiczna, redaktor naczelna portalu Business Intelligence

09:35 - 10:05
Komunikacja menadżerska
Co ma kryzys do dentysty?
· Dziury nie robią się same - zamień niezdrowe nawyki na nawyki wzmacniające szkliwo zespołu. Jak rozmawiać, żeby wzmacniać
· Dlaczego, chociaż często teoretycznie wiemy, o co powinniśmy zrobić, to jednak tego nie robimy? Czyli o tym, że nasz mózg jest na dobre rzeczy jak teflon, a na złe jak rzep.
· Nie wygrywasz dzięki słabościom, czyli koncentracja na mocnych stronach
· Nie każdemu kryzysowi da się zapobiec, ale są sposoby by dzięki zapobieganiu koszty były niższe. Codzienne zachowania menedżera, które budują odporność zespołu.

trener, coach, z wykształcenia psycholog, od 20 lat prowadzi szkolenia i wspiera w rozwoju menedżerów, handlowców

10:05 - 10:35
Odporność psychiczna & Stres Management
Współczesna rzeczywistość biznesowa wyznacza nowe trendy dla środowisk pracy i zarządzania zasobami organizacji, wymuszając dostosowanie się do nowych, niestabilnych warunków. Radzenie sobie ze stresem uznawane jest dzisiaj za jedną z najbardziej cenionych kompetencji menedżerskich.

O tym:
· Czym jest odporność psychiczna?
· Od czego zależy nasza odporność na stres
· Jak radzić sobie ze stresem ?

certyfikowana konsultant i trener biznesu, akredytowana mentor i Executive Coach (ACC ICF), Dyrektor Personalny, Trener Zmiany i Autentycznego Przywództwa.


10:35 - 11:05
Rozwój wyzwaniem dla Managera (jak wspierać pracowników)
HR Dyrektor w SGB Bank
Komunikacja Managera z pracownikami Oddziału
Dyrektor Oddziału SGB-Bank S.A. w Sieradzu

11:05 - 11:15 przerwa

11:15 - 11:55
Panel dyskusyjny Komunikacja w sprzedaży
Uczestnicy panelu:
certyfikowany konsultant i trener biznesu
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie
Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
handlowiec, sprzedawca, trener sprzedaży
Moderator panelu:
dziennikarka ekonomiczna, redaktor naczelna portalu Business Intelligence

11:55 - 12:25
Zarządzanie zespołem sprzedażowym
Sprzedajemy wszystko, wszystkim i wszędzie. Co zrobić, aby zespół sprzedażowy pracował efektywnie a sprzedawcy nie tracili motywacji? Podczas prelekcji dowiesz się:
· Jakie są typy osobowości klienta?
· Dlaczego pieniądze dziś już nie motywują pracowników?
· Czy relacje wewnętrzne i zewnętrzne są potrzebne w sprzedaży?
· Jak komunikować się z rozproszonym zespołem sprzedażowym?
· Na co zwracać uwagę przy doborze członków do zespołu sprzedażowego?
Prezes Zarządu Akademii Kobiecej Przedsiębiorczości, przedsiębiorczyni, wykładowca
12:25-12:40
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Czas trwania każdego wystąpienia - ok 15-30 minut.
Podane godziny przerw są orientacyjne.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 28.10.2021 09:30
  • Data zakończenia: 28.10.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 129.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-KONFERENCJA: Komunikacja w sprzedaży

Data: 28.10.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (DzU 2018, poz. 1000).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-KONFERENCJA: Komunikacja w sprzedaży

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×