Najbliższe szkolenia

23.11.2020

Tu znajdziesz potwierdzone e-szkolenia, kursy i sesje on-line. Wykaz zawiera aktualną listę organizowanych przez BODiE szkoleń jak również czasowe promocje i nowości.

Szkolenia on-line realizowane przez BODiE w terminie 24 listopada − 4 grudnia 2020:

Termin Temat szkolenia Rodzaj
24.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
24.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnienie i optymalizację procesów w banku spółdzielczym – część 2

E-szkolenie
24.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Rola Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w zakresie bieżącej oceny sprawozdania finansowego w roku 2020 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.12.2019 r.   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
24.11.2020 09:00

Etyka w Banku

Sesja on-line
24.11.2020 11:00

Podstawy pracy na programie MS Excel

Sesja on-line
24.11.2020 13:00

Sprzedaż w czasie pandemii   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
25.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena oraz weryfikacja wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych – analiza ryzyka

E-szkolenie
25.11.2020 09:00

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Sesja on-line
25.11.2020 09:00

Egzekucja z rachunku bankowego a COViD-19   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
25.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE. Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID w Spółdzielczej Grupie Bankowej   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
25.11.2020 11:00

E-SZKOLENIE: EBA  – nowe wytyczne dotyczące udzielania oraz monitorowania kredytów   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
25.11.2020 11:00

Weryfikacja procedur w związku ze sprzedażą ubezpieczeń w banku spółdzielczym   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
25.11.2020 13:00

Radzenie sobie z najczęstszymi zastrzeżeniami klienta

Sesja on-line
26.11.2020 08:30

E-SZKOLENIE: Pogłębiona analiza wniosków kredytowych, analiza finansowa, predykcja upadłości klienta

E-szkolenie
26.11.2020 09:00

Przegląd struktury organizacyjnej banku spółdzielczego z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
26.11.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Finansowanie należności   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
26.11.2020 12:00

Zadania Inspektora Ochrony Danych – omówienie zagadnienia z perspektywy osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych

Sesja on-line
26-27.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Wycena zabezpieczenia hipotecznego w oparciu o operat szacunkowy – część 1 i 2

E-szkolenie
27.11.2020 09:00

Uaktualnione Materiały informacyjne na potrzeby kredytowania rolnictwa

Sesja on-line
27.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu   Wyłącznie dla banków grupy SGB!

E-szkolenie
27.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
27.11.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Praktyczna restrukturyzacja finansowa kredytobiorców o niepełnej księgowości

E-szkolenie
27.11.2020 12:00

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VII – Status i zadania IOD oraz stosowanie zatwierdzonych Kodeksów postępowań

E-szkolenie
28.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR oraz ogólne zasady obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto NSFR   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
30.11.2020 09:00

Wynagrodzenia Członków Rad Nadzorczych   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
30.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza kredytowa – warsztaty

E-szkolenie
30.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Sprawozdawczość obligatoryjna: MONREP / Podstawy NB300   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
30.11.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Najem i zarządzanie nieruchomościami   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
30.11.2020 09:00

Matryca funkcji kontroli w ujęciu praktycznym

Sesja on-line
30.11.2020 11:00

Strategia IT – zasady tworzenia, aktualizacji i przeglądu zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
01.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Wprowadzenie do Systemu Rozliczeń Wewnętrznych  (FTP) 2 x 90 min.   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
01.12.2020 09:00

Beneficjent rzeczywisty. Identyfikowanie beneficjenta rzeczywistego. Studium przypadków. Poziom rozszerzony

Sesja on-line
01.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Wniosek i wymagana dokumentacja do wniosku – z uwzględnieniem dokumentacji  w kredytach inwestycyjnych   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
01.12.2020 12:00

"Zielona" Strategia banku spółdzielczego  NOWOŚĆ!

Sesja on-line
02.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków, z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie okresowe

E-szkolenie
02.12.2020 09:00

Szczególne działania banku w związku ze zbiegiem egzekucji, zasady realizacji zajęć rachunku z uwzględnieniem nowych regulacji dot. wyłączenia określonych środków otrzymywanych przez posiadaczy rachunków w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19

Sesja on-line
02.12.2020 09:00

Rodzaje hipotek     

Sesja on-line
02.12.2020 11:00

Zasady wypłaty środków z rachunku zmarłego posiadacza tego rachunku przy udziale zarządcy sukcesyjnego, realizacja dyspozycji na wypadek śmierci, koszty pogrzebu na rzecz spadkobierców

Sesja on-line
02.12.2020 12:00

Wpływ zmian przepisów związanych z epidemią na działalność kredytową banku spółdzielczego   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
03.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ocena sprawozdań finansowych na potrzeby analizy kredytowej – pełna księgowość   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
03.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko koncentracji

E-szkolenie
03.12.2020 12:00

E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej w Banku Spółdzielczym – okresowe szkolenie dla pracowników Banków

E-szkolenie
04.12.2020 08:30

Split Payment 2 w Banku

Sesja on-line
04.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE. Reklamacje – zmiany w działalności Banków od dnia 1 stycznia 2021 roku   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
04.12.2020 09:00

Hipoteka i weksel – szczegółowe zasady ustanawiania w/w zabezpieczeń w drodze przedstawienia praktycznych rozwiązań, które są stosowane w sektorze bankowości spółdzielczej, przy współdziałaniu z sądem wieczystoksięgowym

Sesja on-line
04.12.2020 10:30

Wstęp do założeń ustawy naprawczej – w zakresie Split Payment i White List (rachunki gospodarki własnej, rachunki cesyjne etc.)   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
04.12.2020 11:00

Omówienie zasad oceny ryzyka braku zgodności w powiązaniu z ryzykiem operacyjnym z uwzględnieniem zasad raportowania   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
04.12.2020 12:00

E-SZKOLENIE: Kurs Inspektora Ochrony Danych – MODUŁ VIII – Organ nadzorczy i postępowania w przypadku naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

E-szkolenie
07.12.2020 09:00

Praktyka naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu zatrudnienia   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
07.12.2020 09:00

Książka przychodów i rozchodów jako źródło informacji do analizy finansowejprzedsiębiorstwa

Sesja on-line
07.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Zamknięcie roku 2020 r. – wybrane zagadnienia   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
07.12.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2020 r.

E-szkolenie
07.12.2020 12:00

Interpretacja przepływów pieniężnych   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
08.12.2020 09:00

Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Sesja on-line
08.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza płynności i analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
08.12.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Przegląd zarządczy 2020/2021 – zmiany przepisów, wnioski z BION w 2020   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
09.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i walutowe w bankach

E-szkolenie
09.12.2020 09:00

Nietypowe wpisy w dziale III i IV księgi wieczystej

Sesja on-line
09-10.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Skuteczne odzyskiwanie przeterminowanych należności kredytowych, w tym bez udziału sądu i komornika, z uwzględnieniem postępowania mediacyjnego, pojednawczego

E-szkolenie
09.12.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Zasady ładu wewnętrznego w bankach w świetle Rekomendacji Z   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
09.12.2020 11:00

Telefoniczne pozyskiwanie klientów

Sesja on-line
09.12.2020 13:00

Dokumentacja kredytowa i projektowa – kredyty inwestycyjne

Sesja on-line
10.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Analiza finansowa i rachunek efektywności w banku   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
10.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Czynności wykonywane w ramach monitoringu   NOWOŚĆ!

E-szkolenie
10.12.2020 09:00

Niepełnosprawny pracownik – obowiązki pracodawcy, wsparcie z PFRON   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
10.12.2020 11:00

E-SZKOLENIE: Praktyczne wskazówki poruszania się po dokumentacji kredytowej – poziom podstawowy

E-szkolenie
10.12.2020 13:00

Przegląd zarządczy procedur zarządzania ryzykiem istotnym w banku spółdzielczym   NOWOŚĆ!

Sesja on-line
11.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w działalności depozytowej : zarząd sukcesyjny, konsumeryzacja, rachunek inwestycyjny a CIT estoński

E-szkolenie
11.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w procesie monitorowania – z uwzględnieniem wpływu środków z tarczy finansowej polskiego funduszu rozwoju   Szczególnie polecamy!

E-szkolenie
11.12.2020 09:00

Ryzyko braku zgodności w Banku Spółdzielczym w ujęciu praktycznym   Szczególnie polecamy!

Sesja on-line
11.12.2020 09:00

E-SZKOLENIE: Proces ICAAP w banku

E-szkolenie
11.12.2020 12:00

Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi – Proces rekrutacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganymi RODO

Sesja on-line


Trwa rekrutacja na kursy e-learningowe realizowane przez BODiE w 2020 roku:
Uwaga!
Nowe kursy!!!

Dostępy nadane po przesłaniu zgłoszenia na okres 2 miesięcy

Temat szkolenia

Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych   NOWOŚĆ!

Skuteczne negocjacje biznesowe
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta
Zaawansowana komunikacja w telefonicznej obsłudze klienta
Podstawowe narzędzia pracy managera
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
Jak przygotować prezentację?
Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać?
Zarządzanie czasem
Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych?
Badanie rentowności produktów bankowych
Compliance dla banków SGB  
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe  
Finansowanie hipoteczne – szkolenie podstawowe  
Marketing w banku
Sprzedaż wiązana – cross selling w banku spółdzielczym
Kształtowanie kultury etycznej w banku
Pigułka wiedzy o PSD 2
Ochrona danych osobowych
Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji
Prowadzenie rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
Prawa i obowiązki członków rad nadzorczych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Tajemnica bankowa
Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych
Zdarzenia i straty czyli wstęp do ryzyka operacyjnego
Kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej
powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×