BODiE i FRBS podpisały porozumienie o strategicznej współpracy szkoleniowo-edukacyjnej na rzecz banków spółdzielczych

09.09.2019

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z Poznania oraz krakowska Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej podpisały dziś porozumienie o strategicznej współpracy
w prowadzeniu zintegrowanych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.

Oba podmioty szkoleniowe, stale współpracujące z dwoma zrzeszeniami działającymi
w sektorze bankowości spółdzielczej, zobowiązały się do wspólnych działań w zakresie ustawicznego szkolenia zawodowego pracowników banków spółdzielczych, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji kadr menedżerskich bankowości spółdzielczej, ułatwień w transferze wiedzy do banków spółdzielczych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu bankowego.

Więcej

powrót do listy aktualności
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×